Máy pha cà phê

 • Astoria Perla

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế chính hãng.


 • Astoria Plus 4 You

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện chính hãng.


 • Astoria Sabrina

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng.


 • Astoria Storm

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện chính hãng.


 • Máy pha cà phê CKX

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng.


 • Máy pha cà phê Core 600

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng

 • Máy pha cà phê Pratic Avant

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng.

 • Máy pha cà phê Rapallo

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng.


 • Máy pha cà phê Tanya

  0 out of 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện đầy đủ chính hãng.