Máy pha cà phê

 • Astoria Perla

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Astoria Sabrina

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Máy pha cà phê CKX

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Máy pha cà phê Core 600

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.

 • Máy pha cà phê Pratic Avant

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


  Mua hàng Hotline (đặt hàng, tư vấn)

 • Máy pha cà phê Rapallo

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Máy pha cà phê Tanya

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.