Shop

 • Astoria Perla

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế chính hãng.


 • Astoria Sabrina

  0 trên 5

  Thương hiệu : Ý


  Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Tặng Training Barista.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Bình Gourmet Isi

  0 trên 5

  Thương hiệu : Áo


  Bảo hành và bảo trì 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Bình làm kem Isi

  0 trên 5

  Thương hiệu : Áo


  Bảo hành và bảo trì 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Bình làm soda Isi

  0 trên 5

  Thương hiệu : Áo


  Bảo hành và bảo trì 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Bình soda Classic

  0 trên 5

  Thương hiệu : Áo


  Bảo hành và bảo trì 1 năm.

  Giao hàng toàn quốc.

  Phụ kiện thay thế đầy đủ chính hãng.


 • Bột Cacao Delfi 1kg

  0 trên 5
 • Bột cacao Malaysia 350g

  0 trên 5
 • Bột Frappe

  0 trên 5
 • Bột Matcha 500g

  0 trên 5
 • Cối Vitamix

  0 trên 5
 • Đường gói Astoria

  0 trên 5